Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka č. 3/1999

Mimořádná inventura-knižní publikace vydavatelství MATFYZPRESS

Vzhledem k organizačním změnám, které proběhnou v návaznosti na změnu subjektivity MFF nařizuji mimořádnou inventuru prodeje knižních publikací, které pro Matematicko fyzikální fakultu zajišťuje  prodejna výpočetní techniky Erudio, s.r.o., Malostranské nám 25, 118 00 Praha 1 na základě Smlouvy o zajištění prodeje publikací z 10. 7. 1995.

Mimořádná inventura bude provedena k 30. 6. 1999.

K provedení inventury jmenuji dílčí inventarizační komisi (DIK) v tomto složení :

předseda DIK : Zlata Kašparová

člen : Marcela Tomášková

odpovědný pracovník : RNDr. Pavel Chaloupek, Csc.

Předseda DIK po fyzické inventarizaci vyhotoví Inventarizační zápis, ke kterému přiloží sjetinu zjištěných publikací a předá v jednom vyhotovení HO-OTE do týdne po ukončení inventury.

V případě inventarizačních rozdílu se hmotně odpovědný pracovník písemně vyjádří k jeho vzniku a i toto vyjádření předá předseda DIK HO-OTE.

 

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník

Praha, 24. 5. 1999

Vyřizuje: M.Tomášková