Neplatí od 1. 7. 2012.

Příkaz tajemníka č. 2/98

O čerpání dovolených

Upozorňujeme vedoucí pracovišť, že zodpovídají u svých zaměstnanců - důchodců za vyčerpání celého nároku na dovolenou v roce 1998 (i zůstatku z roku 1997). Případná nevyčerpaná dovolená u této kategorie zaměstnanců propadá bez náhrady, bez ohledu na to, zda bude jejich pracovní smouva v roce 1999 obnovena či nikoliv.

Tento příkaz nabývá účinnosti 1.1.1998.

 

RNDr. Petr KARAS

tajemník fakulty