Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka č. 2/1999

Mimořádná inventura skladů na pracovišti ÚSD

Vzhledem k organizačním změnám, které proběhnou k 30. 6. 1999, nařizuji na pracovišti 986-Útvar skladů a dopravy mimořádnou inventuru následujících skladů:

sklad drahých kovů
sklad hutní
sklad kancelářských potřeb
sklad všeobecný
sklad ochran.pomůcek
sklad hořlavin

Pro její provádění stanovuji tento postup:

Před zahájením inventarizace předloží hmotně odpovědní pracovníci písemné prohlášení o tom, že všechny doklady týkající se stavu a pohybu zásob ke dni inventarizace odevzdali k zaúčtování a všechny příjemky a výdejky jsou zachyceny na poč.sjetinách.V prohlášení uvedou číslo poslední příjemky a výdejky. DIK budou postupovat tak, že poslední zápis na počítačové sestavě červeně podtrhnou a zjištěný stav materiálových zásob fyzickou inventurou (přepočítáním, převážením, přeměřením) zapíše předseda DIK, nebo jeho člen na sjetinu a zápis ošifruje. Předseda DIK po ukončení inventarizace vyhotoví Inventarizační zápis, ke kterému přiloží sjetinu zjištěných materiálů a předá v jednom vyhotovení HO-OTE do týdne po ukončení inventury.

V případě inventarizačních rozdílů se hmotně odpovědní pracovníci písemně vyjádří k jejich vzniku a i toto vyjádření předá předseda DIK HO-OTE.

Vzhledem k rozsáhlosti inventur ve skladech ÚSD budou sklady pro výdej materiálu od 1.června 1999 uzavřeny. S nutností se předzásobit seznámila všechna pracoviště vedoucí ÚSD p.Mačková E-mailem.

Mimořádná inventura skladů bude provedena k 30. 6. 1999 a bude zároveň inventurou předávácí.

K provedení inventury jmenuji dílčí inventarizační komise (DIK) v tomto složení :

sklad hutní

předseda DIK : J. Salfický

členové : Š. Mačková, B. Seifert

odpovědný pracovník : E. Siegl

sklad drahých kovů, kancel.potřeb, všeobecný, ochr.pomůcek

předseda DIK : J. Kouřimský

členové : J. Hodinová, Š.Mačková, B. Seifert

odpovědný pracovník : B.Tollarová

sklad hořlavin

předseda DIK : V. Šimůnek

členové : B. Seifert

odpovědný pracovník : J. Šlechta

Upozorňuji všechna pracoviště, že s účinností od 1. července 1999 budou všechny sklady kromě hutního převedeny na pracoviště správy budov Troja. Za sklad hutní bude odpovídat pracoviště VAKUA v Troji.

 

 

RNDr. Petr KARAS

tajemník

Praha, 25. 5. 1999

Vyřizuje: M. Tomášková