Neplatí od 1. 6. 2017, viz Směrnice děkana č. 4/2017.

Příkaz tajemníka č. 1/98

O zavedení povinných lékařských prohlídek

S odvoláním na § 29 a § 30 zák. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 1 vyhlášky MZ ČR č. 56/1997 Sb. je každý nový zaměstnanec před nástupem do pracovního poměru povinen projít vstupní lékařskou prohlídkou. Tuto lékařskou prohlídku hradí v plné výši zaměstnanec.

Tento příkaz nabývá účinnosti 1.1.1998.

 

RNDr. Petr KARAS

tajemník fakulty