Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemníka č. 1/2004

Mimořádná inventarizace majetku fakultního bufetu

Vzhledem k tomu, že UK MFF vypověděla KaM Smlouvu o spolupráci při zajištění provozu fakultního bufetu v objektu UK MFF v Praze 8, V Holešovičkách 747/02, nařizuji mimořádnou inventuru k 31. 3. 2004.

K provedení inventarizace jmenuji dílčí inventarizační komisi (DIK) v tomto složení:

předseda DIK  : J. Kouřimský
člen  : L. Bedrníková
předávající zástupce KaM  :
přejímající za PROFDUM  : A. Starostová

Předseda DIK po fyzické inventarizaci vyhotoví Inventarizační zápis, ke kterému přiloží sjetinu majetku podle přílohy č. 3 Smlouvy. Sjetina majetku bude podepaná DIK, předávajícím za KaM a přejímajícím. Zápis bude předán HO-OTE do týdne po ukončení mimořádné inventury.

V Praze dne 15. 4. 2004

 

RNDr. Petr Karas
tajemník MFF