Neplatí od 14. 7. 2006, viz Směrnice tajemníka 1/2006.

Příkaz tajemnice fakulty č. 6/96

O pravidlech pro poskytování příspěvku na stravování

  1. S ohledem na zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (vč. POKYNU č. D-132 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona a Nařízení vlády ČSR č. 137/89 Sb.) každý zaměstnanec fakulty, který odpracuje směnu delší než 3 hodiny má nárok na l oběd v menze nebo poukázku na l jídlo. V případě, že si zaměstnanec koupí stravenky na celý měsíc a neodpracuje příslušný počet směn (neček aně onemocní, zúčastní se pracov ní cesty, vybere si dovolenou apod.) je povinen přečerpaný počet stravenek vyrovnat v průběhu kalendářního roku.
  2. Nárok nemají zaměstnanci, jejichž pracovní úvazek je nižší než 50 % plného pracovního úvazku a ti, kteří jsou zaměstnáni formou dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti.
  3. Pracovníci, kteří pracují na fakultě na základě par. 27 odst. 6 zákona o Vysokých školách po překročení 65 let mají nárok na stravování prostřenictvím menz.
  4. Kontrolovat čerpání přípustného počtu příspěvku na stravování je povinností každého zaměstnance.
  5. Povinností pracovníků, kteří zodpovídají za evidenci docházky, je uvádět do měsíčního výkazu odpracovných směn i dobu, kdy se zaměstnanec zúčastnil pracovní cesty.

Dodržování příkazu bude průběžně kontrolováno osobním oddělením a případné jeho nedodržení bude předmětem disciplinárního postihu.

Informace o čerpání stravenek bude rozesílána spolu s výplatními páskami. První informace o čerpání stravenek bude zaslána s výplatními páskami za duben a bude obsahovat čerpání leden až březen. Další informace budou zasílány měsíčně.

Příkaz nabývá účinnosti od 1.1.1997.

 

Ing. Jana LEŠKOVÁ

tajemnice fakulty