Neplatí od 30. 6. 2011.

Příkaz tajemnice fakulty č. 5/1995

Bezhotovostní výplaty mezd a stipendií

Z provozních důvodů nebudou mzdy počínaje měsícem prosincem 1995 již vypláceny na pracovišti ve výplatním termínu nejpozději 12.den následujícího měsíce jak tomu bylo doposud, nýbrž posílány nejpozději 7. den následujícího měsíce na účet u peněžního ústavu. Toto opatření je v souladu s kolektivní smlouvou upravenou dne 14. září 1995.

Z výše uvedeného důvodu jsou zaměstnanci, kteří doposud nemají zřízen účet u peněžního ústavu a nahlášen do mzdové účtárny, povinni si tento účet založit a písemně jeho číslo sdělit zaměstnavateli (do mzdové účtárny) nejpozději do 30. 11. 1995.

Pokud zaměstnanec nenahlásí zaměstnavateli číslo účtu, bude jeho výplata deponována v bance do doby oznámení bankovního spojení na jím vybraný peněžní ústav.

Poslední výplata mzdy v hotovosti bude za měsíc listopad, tj. 12. prosince 1995.

Rovněž stipendia studentů magisterského, bakalářského a doktorandského studia budou od 1. ledna 1996 vyplácena bezhotovostně.

Studenti sdělí písemně číslo účtu u peněžního ústavu nejpozději do 30. 11. 1995 na

  • studijní oddělení studenti magisterského a bakalářského studia
  • útvar doktorandského studia doktorandi.

Pokud student nesdělí číslo účtu peněžního ústavu, nebude mu vyplaceno stipendium.

V souvislosti se zavedením bezhotovostních výplat mezd a stipendií, bychom rádi upozornili zaměstnance a studenty na skutečnost, že karty do bankomatů vydávají peněžní ústavy až po určité době od založení účtu. Bližší informace je možné získat ve mzdové účtárně naší fakulty.

Pokud by se zaměstnanci rozhodli založit si sporožirové účty, nebo pokud mají již tento účet založen, považovali bychom za výhodnější, aby srážky ze mzdy, tj. spoření na vkladní knížky, státní půjčky, důchodové připojištění, úrazové pojištění apod. si zadali jako příkazy k trvalé úhradě rovnou ze svého sporožirového účtu, což by jim umožnilo větší přehled o všech svých platbách.

 

Ing. Jana Lešková

tajemnice fakulty

V Praze dne 27. 9. 1995