Pokyn tajemníka č. 3/2017

Zavedení elektronických výplatních pásek

I. Předmět úpravy

Vedení fakulty rozhodlo o tisku elektronických výplatních pásek v modulu VERSO, do kterého mají přístup všichni zaměstnanci MFF UK. Tisk a lepení pásek v zaměstnaneckém oddělení je nákladné, neefektivní a vyžádalo by značný výdaj na pořízení nového zařízení.

Systém byl otestován a byl vyhodnocen jako bezpečný a uživatelsky přijatelný pro všechny zaměstnance.


II. Pravidla

  1. Systém elektronických výplatních pásek bude zahájen tiskem výplatních pásek za lednovou mzdu (v měsíci únoru 2018).
  2. Výplatní pásky za měsíc leden 2018 budou duplicitně zpracovány i v tištěné formě.
  3. Od následujícího období budou dostávat výplatní pásky v tištěné podobě pouze zaměstnanci správy budov (kromě THP), kteří nemají přístup k počítači a dále zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr.
  4. Vzhledem k tomu, že výše mzdy je velmi citlivým osobním údajem, je přístup k elektronické výplatní pásce podmíněn uvedením dalšího osobního hesla (PIN), které si každý zaměstnanec sám zvolí. V případě zapomenutí nebo zablokování hesla se obraťte na zaměstnanecké oddělení, které provede restartování PINu.
  5. Elektronickou výplatní pásku najdete v CIS (https://mff.cuni.cz/cis , po přihlášení kliknout na Moje služby – záložka Výplata – zadat PIN – kliknout na Výplatní páska v PDF).

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 6. prosince 2017


Vyhotovil a schválil :

Ing. Antonín Líska,
tajemník fakulty

V Praze dne 5. prosince 2017