Neplatí od 13. 12. 2017, viz Pokyn tajemníka č. 4/2017.

Pokyn tajemníka č. 2/2013

Zřízení "Oddělení mediální komunikace" (OMK)

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách provádím na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze po projednání a schválení vedením fakulty následující organizační změnu.

 1. S účinností od 2. ledna 2013 zřizuji v rámci děkanátu Oddělení mediální komunikace (dále jen OMK), v anglickém jazyce Media and Communications Office.
 2. Sídlo oddělení je na adrese Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2.
 3. Oddělení je zařazeno v rámci děkanátu pod organizačním číslem 729.
 4. Pozice vedoucího oddělení bude obsazena od 1. března 2013.
 5. S účinností od 2. ledna 2013 budou do OMK převedeni tito pracovníci a stanou se kmenovými pracovníky:

  Mgr. Eva Uzlová (úvazek 1,00)

  Anna Kotěšovcová (úvazek 0,5)

 6. Pro činnost OMK bude využívána místnost M 224.

  Navrhovatelé: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci, Ing. Antonín Líska, tajemník

  Pokyn nabývá účinnosti 2. ledna 2013

  Schválil dne 2. ledna 2013

Ing. Antonín Líska
tajemník