Neplatí od 13. 12. 2017, viz Pokyn tajemníka č. 4/2017.

Pokyn tajemníka č. 1/2017

Zřízení "Referátu firemní spolupráce"

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádím na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy po projednání a schválení vedením fakulty následující organizační změnu: zřízení nového Referátu firemní spolupráce.


Název referátu: Referát firemní spolupráce
Department for Business Cooperation
Číslo referátu: 735
Personální obsazení: Ing. Barbora Joudalová, MBA
Sídlo referátu: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
M –288, 2. suterén
Přímý nadřízený: tajemník fakulty
Metodický nadřízený: proděkan pro PRopagaci
koordinátor projektů OP VVV (oblast projektu UIS)
proděkan pro vědu a zahraniční styky (oblast smluvního výzkumu)
Telefon: 95155 1208
E-mail: rfs@dekanat.mff.cuni.cz

Navrhovatelé:
RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci
Ing. Antonín Líska, tajemník


Schválil dne 1. dubna 2017

Ing. Antonín Líska,
tajemník fakulty