Neplatí od 30. 8. 2006.

Pokyn tajemnice fakulty č. 4/1997

O uplatňování DPH

Věc: Uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) na Matematicko-fyzikální fakultě UK (dále jen MFF UK)

1. Daň na vstupu

Na základě vyjímky Finačního úřadu v Praze 2 č.j. FU-2/DPH/2505/94 ze dne 2. března 1994 MFF UK neprovádí odpočet DPH na vstupu, to znamená, že veškeré zboží a služby dodané od plátců DPH účtuje do nákladů nebo do pořizovací ceny investičního majetku včetně DPH.


2. Sazebník daně z přidané hodnoty

Položka sazbníku

Sazba DPH v %

Označení sazby DPH

1

0

vstup není daňový doklad

2

0

výstup není daňový doklad

3

0

výstup osvobozeno

4

0

výstup vývoz služeb

5

0

výstup vývoz zboží

6

22

výstup tuzemsko

7

5

výstup tuzemsko


3. DPH na výstupu - příjem v hotovosti v pokladně

Předmět plnění

Položka sazebníku

Sazba %

karty XEROX

2

0

upomínky, štítky, čárové kódy, spozdné - knihovna

2

0

telefony, faxy - (refundace)

2

0

přečerpané stravenky - zaměstnanci

2

0

kupní smlouvy - odprodej zařízení

6

22

sběr

6

22

odprodej materiálu - USD

6

22

xeroxy - cizí organizace

7

5

použití zařízení MFF, krátkodobý pronájem

7

5

školné v cizí měně

4

0

polplatek za používání počítačů na koleji - studenti

2

0

zpracování odborných zpráv

7

0

refundace nákladů za použití vozidel MFF

2

0


4. DPH na výstupu - faktury vydané

Předmět plnění

Položka sazebníku

Sazba %

časopisy MÚ AV dle smlouvy - REPRO

7

5

licenční poplatky

7

5

prodej publikací - Erudio

7

5

odprodej materiálu

6

22

přeúčtování za telefony a služby - SB (refundace)

2

0

refundace PGS stipendií - UDS

2

0

prodej majetku MFF

6

22

vydaný materiál ze skladu USD

6

22

používaní zařízení MFF - krátkodobý pronájem

7

5

opravy

6

22

refundace cestovních příkazů

2

0

dlouhodobý pronájem nebytových prostor, bytů

3

0

spotřeba energie - refundace

2

0

zapůjčení poslucháren, ostaní krátkodobý pronájem

7

5

refundace mezd a OON

2

0

náhrada škody

2

0

kurzovné (školení), zpracování zadaných úkolů

3

0

dodávky kapalného dusíku

6

22

přijímací řízení

3

0

Karolinka, publikace

7

5

reklamní služby

6

22


Tento pokyn ruší pokyn tajemnice fakulty č. 3/1996 ze dne 6. srpna 1996

V Praze dne 19. května 1997

 

Ing. Jana Lešková

tajemnice fakulty