O zrušení soustavné doplňkové činnosti v reprostředisku

Po vyhodnocení výsledků doplňkové činnosti reprostřediska bylo zjištěno, že tato činnost provozovaná fakultou již nesplňuje podmínky, stanovené Zákonem o veřejných vysokých školách a Směrnicí děkana č. 1 z roku 2007.

K datu 31. 12. 2010 ruším soustavnou doplňkovou činnost reprostřediska.

K zajištění tohoto příkazu ukládám:

Vedoucímu personálního oddělení
předat výpovědi nadbytečným pracovníkům při splnění všech zákonných ustanovení ZP.
Termín: 30. 11. 2010

Vedoucí hospodářského oddělení:
zajistit uzavření účtování soustavné doplňkové činnosti reprostřediska a vypořádat všechny zjištěné rozdíly v souladu s platnými předpisy.
Termín: 20. 1. 2011

Vedoucí reprostřediska

  • řádně dokončit, předat a vyúčtovat všechny sjednané zakázky, termín: 31. 12. 2010;
  • předat veškeré podklady pro účtování nákladů a výnosů roku 2010 a vypořádání všech nároků fakulty ve vztahu k doplňkové činnosti, termín: 5. 1. 2011;
  • oslovit všechny útvary fakulty s nabídkou služeb, které budou realizovány v hlavní činnosti reprostřediska.

Tento příkaz je závazný pro vedoucí všech dotčených děkanátních pracovišť.

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková

Příkaz vydán: 29. 11. 2010

Navrhovatel: Ing. Lanková Dana

Schválil:

Ing. Antonín Líska, v.r.
tajemník fakulty