K zavedení používání klíčenek pro vstup do prostor MFF UK

Na základě řady podnětů z pracovišť MFF UK kolegium děkana projednalo a schválilo možnost používání klíčenek pro zaměstnance MFF UK ke vstupu do příslušných prostor fakulty.

Na úvod je důležité zmínit, že klíčenky a manipulace s nimi je naprosto shodná s přenosnými průkazkami, a to počínaje žádostí o vydání, přes přidělování přístupů až po jejich likvidaci v případě nefunkčnosti. Jedná se tedy o zaběhnutý a vyzkoušený systém, který pracoviště běžně používají, a proto zavedení klíčenek do používání nebude představovat žádný problém.

Klíčenky spadají do režimu přístupového systému, který je podrobně popsán v nápovědě Amoeby na stránkách zde (kde je možné si pouze místo přenosných průkazů dosadit klíčenky).

Postup

Příslušné pracoviště, kde zaměstnanci budou mít zájem o vydání těchto klíčenek, shromáždí požadavky na počet klíčenek a tento sumarizovaný požadavek zašle písemně na e-mailovou adresu prukazy@dekanat.mff.cuni.cz. Následně dojde k aktivaci a převedení požadovaného množství klíčenek na vedoucího, jeho zástupce nebo tajemníka daného pracoviště, který si pak již v rámci svého pracoviště zajišťuje jejich distribuci zaměstnancům, přidělování požadovaných přístupů apod., stejně jako je tomu u přenosných průkazů. Vždy je nutné evidovat, komu byla klíčenka vydána, poté přidělit přístupy a při vrácení klíčenky též v Amoebě od osoby odebrat. Klíčenky s přístupy bez vedené řádné evidence budou průběžně zbavovány přístupových práv.

Předpokládá se, že tato první objednávka se bude týkat větší části zaměstnanců na pracovišti, nicméně nejedná se o jednorázovou akci a každé pracoviště má nadále možnost požádat o vydání dalších klíčenek.

V případě nefunkčnosti klíčenky odebere vedoucí, jeho zástupce nebo tajemník daného pracoviště v Amoebě zaměstnanci tuto klíčenku včetně přístupů a vydá mu jinou, nefungující předá na SB Karlov.

Ztrátu klíčenky je zaměstnanec povinen ihned nahlásit vedoucímu, jeho zástupci nebo tajemníkovi pracoviště, jehož povinností je neprodleně odebrat v Amoebě klíčenku včetně přístupů a nahlásit to na e-mailovou adresu prukazy@dekanat.mff.cuni.cz včetně jejího označení. Klíčenka poté bude v systému zrušena.

Náklady spojené s pořízením, manipulací a distribucí klíčenek jsou hrazeny z centrálních zdrojů, stejně jako přenosné průkazky. V případě ztráty a požadavku na vydání další klíčenky zaplatí zaměstnanec MFF UK poplatek 50,– Kč na pokladně děkanátu a po předložení pokladního dokladu vedoucímu, jeho zástupci nebo tajemníkovi pracoviště mu bude vydána jiná.

V případě dalších dotazů můžete využít e-mailovou adresu: prukazy@dekanat.mff.cuni.cz.

Schválil dne 29. března 2013

Ing. Antonín Líska
tajemník