Neplatí od 14. 7. 2006, viz Směrnice tajemníka 1/2006.

DODATEK k Příkazu tajemnice fakulty č. 6/96

O pravidlech pro poskytování příspěvku na stravování

změna znění bodu 3.: (dodatek ze dne 18.12.1997)

Při vyšším počtu přečerpaných stravenek, t.j. více než 10 ks, je zaměstnanec povinnen částku za neoprávněné čerpání uhradit. Tato úhrada bude provedena srážkou ze mzdy za měsíc následující po uveřejnění výsledků kontroly.

 

RNDr. Petr KARAS

tajemník fakulty

V Praze dne 11.3.1998