Neplatí od 1. 1. 2009, viz Směrnice tajemníka 2/2008.

Dodatek č.1/2000 ke směrnici tajemníka č. 2/1999

kterým se rozšiřuje nabídka produktů v oblasti pojištění pracovníků MFF při cestách do zahraničí

Na základě dohody s Komerční pojišťovnou, a. s. je možné od 1. února 2000 uzavřít ve smyslu Směrnice tajemníka č. 2/1999 nepřenosné pojištění na opakované zahraniční služební cesty v průběhu 1 roku. Opakovanou cestou do zahraničí se rozumí několikanásobný výjezd pracovníka MFF do stejného teritoria (oblast Evropa nebo oblast Svět) v průběhu 1 roku, přičemž žádný z těchto pobytů nepřesáhne 42 kalendářních dnů.

Sazby v tomto případě činí:

  • pro oblast E   1 430,- Kč
  • pro oblast S   2 150,- Kč

Z důvodu finanční výhodnosti je třeba, aby pracovník MFF, který projeví zájem o tento druh pojištění, měl naplánovanou opakovanou cestu pro oblast E minimálně 70 a pro oblast S minimálně 60 kalendářních dnů v roce. V tomto smyslu bude při uzavírání pojištění vyžadováno písemné potvrzení vedoucího pracoviště.

V Praze dne 21. 1. 2000

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník MFF

Navrhovatel : Tajemník UK MFF