Neplatí od 20. 4. 2020

viz Směrnice děkana č. 7/2020

Čj. UKMFF/182549/2019


Směrnice děkana č. 9/2019

Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020


Na základě článku 3, odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v souladu s Opatřením rektora č. 6/2019 a podle čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2019/2020. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2019/2020 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2019/2020oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.


Harmonogram akademického roku 2019/2020

1. – 10. 9. 2019Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma studia) – Albeř
2 – 13. 9. 2019Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
4. – 17. 9. 2019Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
9. – 22. 9. 2019Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
11. 9. 2019Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia, kteří již studovali na MFF
13. 9. 2019Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (zápis studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři)
18. 9. 2019Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia
23. 9. – 13. 10. 2019Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
do 30. 9. 2019Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2018/2019, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2019/2020
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2018/2019 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2019/2020
1. 10. 2019Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2019/2020
1. – 4. 10. 2019Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. – 15. 10. 2019Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku
1. 10. – 31. 12. 2019Zpracování ISP školiteli
1. 10. 2019 – 12. 1. 2020Výuka v zimním semestru (ZS)
1. 10. 2019 – 31. 1. 2020Projednání ISP oborovými radami
12. 11. 2019Děkanský sportovní den
21. 12. 2019 – 3. 1. 2020Vánoční prázdniny
do 6. 1. 2020Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 7. 1. 2020Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
13. 1. – 16. 2. 2020Zkouškové období v ZS
do 17. 1. 2020Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
3. 2. – 14. 2. 2020Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
3. 2. – 9. 2. 2020Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
10. 2. – 8. 3. 2020Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
17. 2. – 24. 5. 2020Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 15. 5. 2020
do 28. 2. 2020Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia
2. – 3. 3. 2020Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
6. 5. 2020Rektorský den
do 7. 5. 2020Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 11. 5. 2020Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 14. 5. 2020Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 18. 5. 2020Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 25. 5. 2020Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
25. 5. – 30. 6. 2020Zkouškové období v LS
do 7. 6. 2020Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
8. – 19. 6. 2020Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
15. – 26. 6. 2020Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
1. 7. – 31. 8. 2020Letní prázdniny
1. 7. – 30. 9. 2020Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů
1. 7. – 15. 10. 2020Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů
1. 7. – 31. 10. 2020Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami
do 23. 7. 2020Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 24. 7. 2020Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
do 27. 7. 2020Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
1. – 11. 9. 2020Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
2. – 15. 9. 2020Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
21. – 25. 9. 2020Zkouškové období
do 30. 9. 2020Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2019/2020, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2020/2021
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2019/2020 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníku Bc., Mgr. studia do ak. roku 2020/2021
30. 9. 2020Konec akademického roku 2019/2020


Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

Směrnice byla schválena dne 12. 6. 2019,
vydána dne 1. 7. 2019, účinnosti nabývá dnem vydání.

Ke dni účinnosti této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 7/2019.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK