Neplatí od 5. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 12/2017.

Směrnice děkana č. 9/2013

O využívání webové aplikace Habilion při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem

Touto směrnicí se upravuje postup při habilitačním řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK).

1. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MFF UK jsou vedena výhradně s podporou webové aplikace Habilion, kde je také habilitační práce veřejně dostupná.

2. Postup řízení na MFF UK je zveřejněn na této adrese.

3. Tato směrnice se týká řízení zahájených na MFF UK po 1. červnu 2013.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. června 2013.

Navrhovatel: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Směrnice byla schválena dne 24. 5. 2013,
vydána dne 27. 5. 2013.

Schválil: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.