Neplatí od 1. 10. 2016, viz Směrnice děkana č. 4/2016.

Směrnice děkana č. 8/2015

Opatření k harmonogramu akademického roku 2015/2016

Na základě článku 3, odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v souladu s Opatřením rektora č. 10/2015 a podle čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2015/2016. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2015/2016 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2015/2016oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.


Harmonogram akademického roku 2015/2016

14. 9. – 30. 9. 2015 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
1. 10. 2015 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2015/2016
1. – 18. 10. 2015 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
5. 10. 2015 – 17. 1. 2016 Výuka v zimním semestru (ZS)
9. 11. 2015 Děkanský den
23. 12. 2015 – 3. 1. 2016 Vánoční prázdniny
18. 1. – 21. 2. 2016 Zkouškové období v ZS
1. – 14. 2. 2016 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
8. – 21. 2. 2016 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
22. 2. – 13. 3. 2016 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 6. 4. 2016
22. 2. – 29. 5. 2016 Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 22. 5. 2016
do 31. 3. 2016 Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia
30. 5. – 30. 6. 2016 Zkouškové období v LS
8. – 21. 6. 2016 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
1. 7. – 31. 8. 2016 Letní prázdniny
1. – 14. 9. 2016 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
5. – 18. 9. 2016 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
do 30. 9. 2016 Průběžná kontrola studia za ak. r. 2015/2016 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníku Bc., Mgr. a Ph.D. studia
30. 9. 2016 Konec akademického roku 2015/2016

Navrhovatel: doc. Mgr. Petr Kolman, PhD., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 29. 5. 2015,
vydána dne 7. 5. 2015, účinnosti nabývá dnem vydání.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK