Neplatí od 1. 10. 2020

Čj. UKMFF/127382/2020


Směrnice děkana č. 7/2020

Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020


Harmonogram akademického roku 2019/2020 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR.

K provedení: Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

 

Harmonogram akademického roku 2019/2020

1. – 10. 9. 2019 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma studia) - Albeř
2 – 13. 9. 2019 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
4. – 17. 9. 2019 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
9. – 22. 9. 2019 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
11. 9. 2019 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia, kteří již studovali na MFF
13. 9. 2019 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (zápis studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři)
18. 9. 2019 Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia
23. 9.  – 13. 10. 2019 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
do 30. 9. 2019 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2018/2019, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2019/2020
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2018/2019 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2019/2020
1. 10. 2019 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2019/2020
1. – 4. 10. 2019 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. – 15. 10. 2019 Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku
1. 10. – 31. 12. 2019 Zpracování ISP školiteli
1. 10. 2019 – 12. 1. 2020 Výuka v zimním semestru (ZS)
1. 10. 2019 – 31. 1. 2020 Projednání ISP oborovými radami
12. 11. 2019 Děkanský sportovní den
21. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny
do 6. 1. 2020 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 7. 1. 2020 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
13. 1. – 16. 2. 2020 Zkouškové období v ZS
do 17. 1. 2020 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
3. 2. – 14. 2. 2020 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
3. 2. – 9. 2. 2020 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - přednostní
10. 2. – 8. 3. 2020 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
17. 2.  – 12. 62020 Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 5. 6. 2020
do 28. 2. 2020 Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
2. – 3. 3. 2020 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
zrušen Rektorský den
do 28. 5. 2020 Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
zrušeno Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 4. 6. 2020 Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
zrušeno Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 15. 6. 2020 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k SZZ Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
15. 6. – 31. 7. 2020 Zkouškové období v LS - 1. část
do 18. 6. 2020 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
22. 6. – 17. 72020   Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
25. 6. – 17. 7. 2020 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
1. 8.  – 31. 8. 2020 Letní prázdniny
1. 7.  – 30. 9. 2020 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů
1. 7.  – 15. 10. 2020 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů
1. 7.  – 31. 10. 2020 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami
do 30. 7. 2020 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 31. 7. 2020 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
zrušeno Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
1. – 25. 9. 2020 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
1. – 25. 9. 2020 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
1. – 25. 9. 2020 Zkouškové období v LS - 2. část
do 30. 9. 2020 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2019/2020, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2020/2021
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2019/2020 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníku Bc., Mgr. studia do ak. roku 2020/2021
30. 9. 2020 Konec akademického roku 2019/2020

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

Směrnice byla schválena dne 17. 4. 2020,
vydána dne 20. 4. 2020, účinnosti nabývá dnem vydání.

Ke dni účinnosti této směrnice se zrušuje Směrnice děkana č. 9/2019.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK