Neplatí od 26. 6. 2018, viz Směrnice děkana č. 9/2018.

Směrnice děkana č. 6/2018

Opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019


Na základě článku 3, odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v souladu s Opatřením rektora č. 6/2018 a podle čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2018/2019. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2018/2019 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2018/2019oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.


Harmonogram akademického roku 2018/2019

2. – 11. 9. 2018 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma studia) – Albeř
3. – 16. 9. 2018 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
5. – 18. 9. 2018 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
10. – 23. 9. 2018 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
12. 9. 2018 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma studia) a studentů Bc., kteří již studovali na MFF
14. 9. 2018 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (zápis studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři)
19. 9. 2018 Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia
24. 9.  – 14. 10. 2018 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
do 30. 9. 2018 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. rok 2017/2018
  Průběžná kontrola studia za ak. r. 2017/2018 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2018/2019
1. 10. 2018 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2018/2019
1. – 5. 10. 2018 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. – 15. 10. 2018 Editace ISP doktorandy
1. 10. – 31. 12. 2018 Zpracování ISP školiteli
1. 10. 2018 – 31. 1. 2019 Zpracování ISP ze strany RDSO
1. 10. 2018 – 13. 1. 2019 Výuka v zimním semestru (ZS)
do 31. 10. 2018 Odevzdání individuálních studijních plánů na ak. rok 2018/2019 pro Ph.D. studenty 1. ročníku
6. 11. 2018 Děkanský sportovní den
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
do 4. 1. 2019 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
14. 1. – 17. 2. 2019 Zkouškové období v ZS
do 18. 1. 2019 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
28. 1. – 8. 2. 2019 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
4. – 10. 2. 2019 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
11. 2. – 10. 3. 2019 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
18. 2.  – 26. 5. 2019 Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 17. 5. 2019
do 28. 2. 2019 Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
7. 5. 2019 Rektorský den
do 10. 5. 2019 Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
do 17. 5. 2019 Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 27. 5. 2019 Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ
27. 5. – 30. 6. 2019 Zkouškové období v LS
5. – 18. 6. 2019 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
do 10. 6. 2019 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ
17. – 28. 6. 2019 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
1. 7.  – 31. 8. 2019 Letní prázdniny
1. 7.  – 30. 9. 2019 Roční hodnocení ISP DS ze strany studentů
1. 7.  – 15. 10. 2019 Roční hodnocení ISP DS ze strany školitelů
1. 7.  – 30. 11. 2019 Roční hodnocení ISP DS ze strany RDSO
do 12. 7. 2019 Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
do 19. 7. 2019 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek
2. – 13. 9. 2019 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
4. – 17. 9. 2019 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
23. – 27. 9. 2019 Zkouškové období
do 30. 9. 2019 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. rok 2018/2019
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2018/2019 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníku Bc., Mgr. studia do ak. roku 2019/2020
30. 9. 2019 Konec akademického roku 2018/2019

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 9. května 2018,
vydána dne 11. května 2018, účinnosti nabývá dnem vydání.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK