Neplatí od 1. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 6/2018.

Směrnice děkana č. 6/2017

Opatření k harmonogramu akademického roku 2017/2018

Na základě článku 3, odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v souladu s Opatřením rektora č. 14/2017 a podle čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2017/2018. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2017/2018 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2017/2018oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.

 

Harmonogram akademického roku 2017/2018

3. 9. – 12. 9. 2017 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma studia) – Albeř
4. 9. – 17. 9. 2017 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
6. 9. – 19. 9. 2017 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
11. – 17. 9. 2017 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
13. 9. 2017 Zápis studentů do 1. ročnku Bc. studia (kombinovaná forma studia) a studentů Bc., kteří již studovali na MFF
15. 9. 2017 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (zápis studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři)
20. 9. 2017 Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia
18. 9. – 15. 10. 2017 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
do 30. 9. 2017 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. rok 2016/2017
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2016/2017 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2017/2018
1. 10. 2017 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2017/2018
1. – 15. 10. 2017 Editace ISP doktorandy
1. – 31. 10. 2017 Zpracování ISP školiteli
1. 10. – 30. 11. 2017 Zpracování ISP ze strany RDSO
2. – 5. 10. 2017 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
2. 10. 2017 – 14. 1. 2018 Výuka v zimním semestru (ZS)
do 31. 10. 2017 Odevzdání individuálních studijních plánů na ak. rok 2017/2018 pro Ph.D. studenty 1. ročníku
8. 11. 2017 Děkanský sportovní den
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny
do 4. 1. 2018 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
15. 1. – 18. 2. 2018 Zkouškové období v ZS
do 19. 1. 2018 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
29. 1. – 9. 2. 2018 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
5. – 11. 2. 2018 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
12. 2. – 11. 3. 2018 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 5. 4. 2018
19. 2. – 27. 5. 2018 Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 18. 5. 2018
do 31. 3. 2018 Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia
do 11. 5. 2018 Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
16. 5. 2018 Rektorský den
do 18. 5. 2018 Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 28. 5. 2018 Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ
28. 5. – 30. 6. 2018 Zkouškové období v LS
6. – 19. 6. 2018 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
do 11. 6. 2018 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ
18. – 29. 6. 2018 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
1. 7. – 31. 8. 2018 Letní prázdniny
1. 7. – 30. 9. 2018 Roční hodnocení ISP DS ze strany studentů
1. 7. – 15. 10. 2018 Roční hodnocení ISP DS ze strany školitelů
1. 7. – 31. 10. 2018 Roční hodnocení ISP DS ze strany RDSO
do 13. 7. 2018 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
do 20. 7. 2018 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
3. – 14. 9. 2018 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
5. – 18. 9. 2018 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
24. – 30. 9. 2018 Zkouškové období
do 30. 9. 2018 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. rok 2017/2018
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2017/2018 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníku Bc., Mgr. studia do ak. roku 2018/2019
30. 9. 2018 Konec akademického roku 2017/2018.
 

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.
Směrnice byla schválena dne 24. května 2017,
vydána dne 1. června 2017, účinnosti nabývá dnem vydání.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty