Neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 3/2014.

Směrnice děkana č. 6/2013

Opatření k harmonogramu akademického roku 2013/2014

Na základě článku 3, odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v souladu s Opatřením rektora č. 3/2013 a podle čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2013/2014. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2013/2014 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2013/2014 v oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.

Harmonogram akademického roku 2013/2014

2. – 13. 9. 2013 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
2. – 20. 9. 2013 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
16. 9. – 6. 10. 2013 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, lze zapisovat i předměty z LS) – přednostní
do 30. 9. 2012 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2012/2013 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia
1. 10. 2013 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2013/2014
1. 10. 2013 – 10. 1. 2014 Výuka v zimním semestru (ZS)
7. – 20. 10. 2013 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, lze zapisovat i předměty z LS) – volný
23. 10. 2013 Děkanský den
23. 12. 2013 – 1. 1. 2014 Vánoční prázdniny
13. 1. – 16. 2. 2014 Zkouškové období v ZS
20. 1. – 7. 2. 2014 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
3. – 23. 2. 2014 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
17. 2. 2014 Zahájení letního semestru akademického roku 2013/2014
17. 2. – 23. 5. 2014 Výuka v letním semestru (LS)
24. 2. – 9. 3. 2014 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
5. 5. – 3. 6. 2014 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
9. 5. 2014 Ukončení výuky předmětů, které jsou uvedeny v doporučeném průběhu bakalářského studia pro 6. semestr
14. 5. 2014 Rektorský den
26. 5. – 30. 6. 2014 Zkouškové období v LS
16. – 27. 6. 2014 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
30. 6. – 31. 8. 2014 Letní prázdniny
1. – 12. 9. 2014 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
1. – 19. 9. 2014 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
do 30. 9. 2014 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2013/2014 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníku Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia
30. 9. 2014 Konec akademického roku 2013/2014.


Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti
Směrnice byla schválena dne 17. dubna 2013, vydána dne 19. dubna 2013,
účinnosti nabývá dnem vydání.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK