Neplatí od 1. 10. 2022

Čj. UKMFF/169852/2021


Směrnice děkana č. 5/2021

Opatření k harmonogramu akademického roku 2021/2022


Na základě článku 3, odst. 1 a 2, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v souladu s Opatřením rektora č. 6/2021 a podle čl. 3, odstavce 3, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2021/2022.

Harmonogram akademického roku 2021/2022

1. Společné termíny a aktivity

6. - 23. 9. 2021 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - přednostní 
24. 9. - 10. 10. 2021 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - volný
29. 9. 2021 - 9. 1. 2022 Výuka v zimním semestru
1. 10. 2021 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2021/2022
12. 11. 2021 Děkanský sportovní den
23. 11. 2021 Den otevřených dveří
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
10. 1. - 13. 2. 2022 Zkouškové období v ZS
31. 1. - 6. 2. 2022 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - přednostní
7. 2. - 6. 3. 2022 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - volný
14. 2. 2022 Zahájení letního semestru akademického roku 2021/2022
14. 2. - 22. 5. 2022 Výuka v letním semestru (LS) - u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 13. 5. 2022
11. 5. 2022 Rektorský den
23. 5. - 30. 6. 2022 Zkouškové období v LS
1. 7. - 31. 8. 2022 Letní prázdniny
19. - 25. 9. 2022 Zkouškové období
30. 9. 2022 Konec akademického roku 2021/2022

2. Bakalářské studium

29. 8. - 7. 9. 2021 Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia)
1. 9. 2021 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia - studenti, kteří již studovali na MFF
7. - 9. 9. 2021 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia
14. - 15. 9. 2021
do 30. 9. 2021 Průběžná kontrola studia za ak. r. 2020/2021 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc. studia do ak. r. 2021/2022
26. 10. 2021 Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. studia
do 6. 1. 2022 Odevzdání bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek - elektronická verze práce
do 10. 1. 2022 Odevzdání bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek - listinná verze práce
do 16. 1. 2022 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
31. 1. - 13. 2. 2022 Zimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 28. 2. 2022 Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
do 12. 5. 2022 Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek - elektronická verze práce
do 16. 5. 2022 Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek - listinná verze práce
do 5. 6. 2022 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
13. - 26. 6. 2022 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
do 21. 7. 2022 Odevzdání bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek - elektronická verze práce
do 22. 7. 2022 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 25. 7. 2022 Odevzdání bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek - listinná verze práce
1. - 14. 9. 2022 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 30. 9. 2022 Průběžná kontrola studia za ak. r. 2021/2022 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc. studia do ak. roku 2022/2023

3. Magisterské studium

2. 9. 2021 Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia
16. 9. 2021
22. 9. 2021
24. 9. 2021
do 30. 9. 2021 Průběžná kontrola studia za ak. r. 2020/2021 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Mgr. studia do ak. r. 2021/2022
26. 10. 2021 Imatrikulace studentů 1. ročníku Mgr. studia
do 6. 1. 2022 Odevzdání diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 10. 1. 2022 Odevzdání diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 16. 1. 2022 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
31. 1. - 13. 2. 2022 Zimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
do 5. 5. 2022 Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 9. 5. 2022 Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 23. 5. 2022 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
6. - 19. 6. 2022 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
do 21. 7. 2022 Odevzdání diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 22. 7. 2022 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
do 25. 7. 2022 Odevzdání diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
2. - 15. 9. 2022 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
do 30. 9. 2022 Průběžná kontrola studia za ak. r. 2021/2022 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Mgr. studia do ak. roku 2022/2023

4. Doktorské studium

do 30. 9. 2021 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2020/2021, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2021/2022
1. - 7. 10. 2021 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. - 15. 10. 2021 Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku
1. 10. - 31. 12. 2021 Zpracování ISP školiteli
1. 10. 2021 - 31. 1. 2022 Projednání ISP oborovými radami
1.  - 2. 3. 2022 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. - 15. 3. 2022 Zpracování ISP doktorandy zapsanými do prvního ročníku od března
1. 3. - 31. 5. 2022 Zpracování ISP školiteli
1. 3. - 30. 6. 2022 Projednání ISP oborovými radami
1. 7. - 30. 9. 2022 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů
1. 7. - 14. 10. 2022 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů
1. 7. - 31. 10. 2022 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami
do 30. 9. 2022 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2021/2022, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2022/2023
 

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 5. 5. 2021,
vydána dne 7. 5. 2021, účinnosti nabývá dnem vydání.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK