Směrnice děkana č. 5/2012

Opatření děkana upřesňující nakládání s prerekvizitami a korekvizitami při zápisu předmětů

Prerekvizity a korekvizity podmiňující zápis nebo absolvování předmětu, vyučovaného na MFF, předchozím či souběžným zápisem nebo absolvováním předmětu jiného, jsou prominuty studentům těch studijních programů, oborů nebo plánů, ve kterých daný předmět (ani žádný předmět s ním záměnný) není povinný ani povinně volitelný.

Toto pravidlo například umožní studentům navazujícího magisterského programu zapsat si takřka libovolné předměty bakalářského studia nebo studentům bakalářského studia informatiky zapsat si bez omezení předměty z programu matematika.


Navrhovatel: doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 26. 9. 2012,
vydána dne 3. 10. 2012, účinnosti nabývá dnem vydání.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty