Neplatí od 1. 2. 2009, viz Směrnice děkana č. 2/2009.

Směrnice děkana č. 5/2008

Opatření děkana MFF UK pro stanovení výše úhrad za úkony od studentů a absolventů MFF UK v Praze

V souladu s Opatřením rektora č. 25/2004 „Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze“ podle čl. 34 odst. 1 Statutu UK v Praze stanovuji na základě provedené cenové kalkulace výši úhrad od studentů a absolventů MFF za jednotlivé úkony takto.

Na základě žádosti studijní oddělení žadateli vystaví:

 1. Duplikát dokladu
  1. Výkaz o studiu (index): 100,- Kč (50,- Kč kolek, 50,- Kč index). V případě, že student předloží potvrzení Policie ČR, že mu byl originál dokladu odcizen, poplatek nehradí.
  2. Vysvědčení: 200,- Kč.
 2. Potvrzení o vykonání státních závěrečných zkoušek: 50,- Kč.
 3. Doklad o vykonaných zkouškách (tzv. výpis zkoušek)

  Výpis zkoušek v českém nebo anglickém jazyce

  1. pro studenta, který má studijní stav studuje nebo přerušeno a výpis zkoušek se týká jeho stávajícího studia na MFF, je výpis zdarma;
  2. pro studenta, který má studijní stav studuje nebo přerušeno a výpis zkoušek se týká jeho předchozího studia na MFF:
   při každé žádosti o výpis zkoušek v českém jazyce:
   100,- Kč za první výtisk,
   50,- Kč za každý další výtisk;

   při každé žádosti o výpis zkoušek v anglickém jazyce (pokud jsou údaje k dispozici):
   300,- Kč za první výtisk,
   100,- Kč za každý další výtisk;
  3. absolventům a bývalým studentům:
   při každé žádosti o výpis zkoušek na MFF v českém jazyce:
   500,- Kč za první výtisk,
   200,- Kč za každý další výtisk;

   při každé žádosti o výpis zkoušek na MFF v anglickém jazyce (pokud jsou údaje k dispozici): 1500,- Kč za první výtisk,
   500,- Kč za každý další výtisk.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.

Tímto předpisem se ruší Směrnice děkana č. 2/2007.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia

Směrnice byla schválena dne 30. dubna 2008,

vydána dne 30. dubna 2008

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan