Neplatí od 1. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 6/2017.

Směrnice děkana č. 4/2016

Opatření k harmonogramu akademického roku 2016/2017

Na základě článku 3, odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v souladu s Opatřením rektora č. 3/2016 a podle čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2016/2017. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2016/2017 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2016/2017oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.


Harmonogram akademického roku 2016/2017

12. 9. – 30. 9. 2016 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
1. 10. 2016 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2016/2017
1. – 16. 10. 2016 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
3. 10. 2016 – 15. 1. 2017 Výuka v zimním semestru (ZS)
8. 11. 2016 Děkanský sportovní den
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny
16. 1. – 19. 2. 2017 Zkouškové období v ZS
30. 1. – 12. 2. 2017 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
6. – 19. 2. 2017 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
20. 2.  – 12. 3. 2017 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 5. 4. 2017
20. 2.  – 28. 5. 2017 Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 21. 5. 2017
do 31. 3. 2017 Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
29. 5. – 30. 6. 2017 Zkouškové období v LS
7. – 20. 6. 2017 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
1. 7.  – 31. 8. 2017 Letní prázdniny
4. – 17. 9. 2017 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
6. – 19. 9. 2017 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
do 30. 9. 2017 Odevzdání výročních zpráv Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. rok 2016/2017
a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Ph.D. studia
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2016/2017 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníku Bc., Mgr. studia
30. 9. 2017 Konec akademického roku 2016/2017

Navrhovatel: doc. Mgr. Petr Kolman, PhD., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 4. 5. 2016,
vydána dne 6. 5. 2016, účinnosti nabývá dnem vydání.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty