Neplatí od 1. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 3/2013.

Směrnice děkana č. 4/2010

Opatření k harmonogramu akademického roku 2010/2011

Na základě článku 3, odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v souladu s Opatřením rektora č. 5/2010 a podle čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2010/2011. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2010/2011 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2010/2011 v oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.

23. 8. – 22. 10. 2010 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS pro 2. a vyšší ročníky Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, lze zapisovat i předměty z LS)
6. – 17. 9. 2010 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
6. – 24. 9. 2010 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek
do 27. 9. 2010 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2009/2010 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia
   
29. 9. 2010 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2010/2011
29. 9. 2010 – 14. 1. 2011 Výuka v zimním semestru (ZS)
23. 12. 2010 – 2. 1. 2011 Vánoční prázdniny
17. 1. – 18. 2. 2011 Zkouškové období v ZS
24. 1. – 11. 2. 2011 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek a zimní termín souborných zkoušek
   
17. 1. – 18. 3. 2011 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS)
   
21. 2. 2011 Zahájení letního semestru akademického roku 2010/2011
21. 2. – 27. 5. 2011 Výuka v letním semestru (LS)
9. 5. – 3. 6. 2011 Letní termín souborných zkoušek
  Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
13. 5. 2011 Ukončení výuky předmětů, které jsou uvedeny v doporučeném průběhu bakalářského studia pro 6. semestr
30. 5. – 1. 7. 2011 Zkouškové období v LS
20. – 28. 6. 2011 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
4. 7. – 4. 9. 2011 Letní prázdniny
5. – 16. 9. 2011 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
5. – 23. 9. 2011 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek
do 30. 9. 2011 Kontrola splnění povinností za akademický rok 2010/2011 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníku Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia
30. 9. 2011 Konec akademického roku 2010/2011.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 14. dubna 2010,
vydána dne 1. května 2010, účinnosti nabývá dnem vydání.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK v Praze