Neplatí od 1. 10. 2015, viz Směrnice děkana č. 8/2015.

Směrnice děkana č. 3/2014

Opatření k harmonogramu akademického roku 2014/2015

Na základě článku 3, odst. 1 a 2, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v souladu s Opatřením rektora č. 6/2014 a podle čl. 3, odstavce 3, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanovuji začátek výuky, zkoušková období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2014/2015. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2014/2015 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2014/2015 v oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.
Harmonogram akademického roku 2014/2015

15. 9. – 30. 9. 2014 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
do 30. 9. 2014 Průběžná kontrola plnění povinností za ak. r. 2013/2014 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. a Ph.D. studia
1. 10. 2014 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2014/2015
1. 10. 2014 – 9. 1. 2015 Výuka v zimním semestru (ZS)
1. – 19. 10. 2014 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
12. 11. 2014 Děkanský den
22. 12. 2014 – 4. 1. 2015 Vánoční prázdniny
12. 1. – 15. 2. 2015 Zkouškové období v ZS
26. 1. – 8. 2. 2015 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
2. – 15. 2. 2015 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
16. 2. 2015 Zahájení letního semestru akademického roku 2014/2015
16. 2. – 22. 5. 2015 Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu bakalářského studia do 6. semestru jen do 15. 5. 2015
16. 2. – 8. 3. 2015 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
do 31. 3. 2015 Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia (1. roč. bakalářského studia)
13. 5. 2015 Rektorský den
25. 5. – 30. 6. 2015 Zkouškové období v LS
3. – 16. 6. 2015 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
15. – 28. 6. 2015 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
1. 7. – 31. 8. 2015 Letní prázdniny
1. – 14. 9. 2015 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
7. – 20. 9. 2015 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
do 30. 9. 2015 Průběžná kontrola splnění povinností za ak. r. 2014/2015 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníku Bc., Mgr. a Ph.D. studia
30. 9. 2015 Konec akademického roku 2014/2015Navrhovatel: doc. Mgr. Petr Kolman, PhD., proděkan pro koncepci studia

Směrnice byla schválena dne 7. 5. 2014, vydána dne 13. 5. 2014, účinnosti nabývá dnem vydání.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK