Neplatí od 27. 4. 2018, viz Směrnice děkana č. 5/2018.

Směrnice děkana č. 3/2013

Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF

V souvislosti s Opatřením rektora č. 18/2012, o evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti, ukládám pracovníkům fakulty uvádět na odborných publikacích adresu pracoviště ve formě obsahující explicitně název fakulty. V anglicky psaných publikacích je třeba v adrese uvést:

Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics

(po nichž může následovat také název katedry nebo ústavu a adresa).

Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 3/2004 ze dne 5. 10. 2004. Nabývá účinnosti dnem, kdy byla vydána.

Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.
Směrnice byla schválena dne 6. února 2013, vydána dne 7. února 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK