Neplatí od 1. 10. 2012, viz Směrnice děkana č. 6/2013.

Směrnice děkana č. 3/2011

Opatření k harmonogramu akademického roku 2011/2012

Na základě článku 3, odst. 1 a 2, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v souladu s Opatřením rektora č. 4/2011 a podle čl. 3, odstavce 3, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2011/2012. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2011/2012 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2011/2012oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.

Harmonogram akademického roku 2011/2012

22. 8. – 21. 10. 2011 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS pro 2. a vyšší ročníky Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, lze zapisovat i předměty z LS)
5. – 16. 9. 2011 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
5. – 23. 9. 2011 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek
do 30. 9. 2011 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2010/2011 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia
1. 10. 2011 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2011/2012
1. 10. 2011 – 13. 1. 2012 Výuka v zimním semestru (ZS)
23. 12. 2011 – 2. 1. 2012 Vánoční prázdniny
16. 1. – 17. 2. 2012 Zkouškové období v ZS
23. 1. – 10. 2. 2012 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek a zimní termín souborných zkoušek
   
16. 1. – 16. 3. 2012 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS)
   
20. 2. 2012 Zahájení letního semestru akademického roku 2011/2012
20. 2. 2012 – 25. 5. 2012 Výuka v letním semestru (LS)
7. 5. – 1. 6. 2012 Letní termín souborných zkoušek
  Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
11. 5. 2012 Ukončení výuky předmětů, které jsou uvedeny v doporučeném průběhu bakalářského studia pro 6. semestr
16. 5. 2012 Rektorský a děkanský den
28. 5. – 29. 6. 2012 Zkouškové období v LS
18. – 29. 6. 2012 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
2. 7. – 2. 9. 2012 Letní prázdniny
3. – 14. 9. 2012 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
3. – 21. 9. 2012 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek
do 27. 9. 2012 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2011/2012 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia
30. 9. 2012 Konec akademického roku 2011/2012.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 13. dubna 2011,
vydána dne 30. května 2011, účinnosti nabývá dnem vydání.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK