Směrnice děkana č. 3/2010

Stanovení výše úhrad od studentů a absolventů MFF UK v Praze

V souladu s Opatřením rektora č. 25/2004 „Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze“ podle čl. 34 odst. 1 Statutu UK v Praze stanovuji tímto na základě provedené cenové kalkulace výši úhrad od studentů a absolventů MFF za jednotlivé úkony.

Na základě žádosti vystaví studijní oddělení žadateli následující dokumenty.

 1. Duplikát dokladu
  1. Výkaz o studiu (index): 100,– Kč (50,– Kč kolek, 50,– Kč index). V případě, že student předloží potvrzení Policie ČR, že mu byl originál dokladu odcizen, poplatek nehradí.
  2. Vysvědčení: 200,– Kč.
 2. Potvrzení o studiu
  1. Pro studenty a absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  2. Pro absolventy a pro všechny, kteří zanechali studia
   1. při každé žádosti o vydání potvrzení v českém jazyce
    100,– Kč za první výtisk,
    50,– Kč za každý další výtisk;
   2. při každé žádosti o vydání potvrzení v anglickém jazyce
    150,– Kč za první výtisk,
    100,– Kč za každý další výtisk.
 3. Potvrzení o vykonání státních závěrečných zkoušek
  1. Pro absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  2. Pro absolventy, kterým již byl diplom předán:
   1. při každé žádosti o vydání potvrzení v českém jazyce
    200,– Kč za první výtisk,
    100,– Kč za každý další výtisk;
   2. při každé žádosti o vydání potvrzení v anglickém jazyce
    300,– Kč za první výtisk,
    200,– Kč za každý další výtisk.
 4. Doklad o vykonaných zkouškách v českém nebo anglickém jazyce (tzv. výpis zkoušek)
  1. Pro studenta, který má studijní stav studuje nebo přerušeno a výpis zkoušek se týká jeho stávajícího studia na MFF, je zdarma.
  2. Pro studenta, který má studijní stav studuje nebo přerušeno a výpis zkoušek se týká jeho předchozího studia na MFF:
   1. při každé žádosti o výpis zkoušek v českém jazyce
    100,– Kč za první výtisk,
    50,– Kč za každý další výtisk;
   2. při každé žádosti o výpis zkoušek v anglickém jazyce (pokud jsou údaje k dispozici)
    300,– Kč za první výtisk,
    100,– Kč za každý další výtisk.
  3. Pro absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  4. Absolventům, kterým byl diplom předán, a bývalým studentům:
   1. při každé žádosti o výpis zkoušek na MFF v českém jazyce
    500,– Kč za první výtisk,
    50,– Kč za každou stranu každého dalšího výtisku;
   2. při každé žádosti o výpis zkoušek na MFF v anglickém jazyce (pokud jsou údaje k dispozici)
    1500,– Kč za první výtisk,
    50,– Kč za každou stranu každého dalšího výtisku.

Tímto předpisem se ruší Směrnice děkana č. 2/2009.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 14. dubna 2010,
vydána dne 21. dubna 2010.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK v Praze