Neplatí od 1. 10. 2021

Čj. UKMFF/478215/2020


Směrnice děkana č. 25/2020

Opatření k harmonogramu akademického roku 2020/2021


V souladu s Opatřením rektora č. 51/2020 a čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy upravuji v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR Harmonogram akademického roku 2020/2021, stanovený Směrnicí děkana č. 13/2020 níže uvedeným způsobem.

Harmonogram akademického roku 2020/2021

1. 9. 2020 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia pro studenty, kteří již studovali na MFF
2. 9. 2020 Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia
8. 9. - 10. 9. 2020 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia
15. 9. - 16. 9. 2020 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia
17. 9. 2020 Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia
23. 9. 2020 Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia
7. - 20. 9. 2020 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
21. 9.  - 11. 10. 2020 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
29. 9. 2020 - 10. 1. 2021 Výuka v zimním semestru
do 30. 9. 2020 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2019/2020, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2020/2021 Průběžná kontrola studia za ak. r. 2019/2020 a zápis studentů do 2. a  vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2020/2021
1. 10. 2020 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2020/2021
1. - 6. 10. 2020 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. 10. 2020 - 31. 1. 2021 Projednání ISP oborovými radami
1. 10. 2020 - 15. 10. 2021 Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku
1. 10. 2020 - 31. 12. 2021 Zpracování ISP školiteli
23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
do 6. 1. 2021 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
11. 1. - 28. 2. 2021 Zkouškové období v ZS
do 17. 1. 2021 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
1. 2. - 12. 2. 2021 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
1. 2. - 7. 2. 2021       Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - přednostní
8. 2. - 7. 3. 2021   Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
1. 3. - 6. 6. 2021 Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 28. 5. 2021
do 14. 3. 2021 Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
1. - 2. 3. 2021 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
do 21. 5. 2021 Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 24. 5. 2021 Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
12. 5. 2021 Rektorský den
do 27. 5. 2021 Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 31. 5. 2021 Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 7. 6. 2021 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
7. 6. - 31. 7. 2021 Zkouškové období v LS
do 20. 6. 2021 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
21. 6. - 2. 7. 2021   Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
28. 6. - 9. 7. 2021 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
1. 8. - 31. 8. 2021 Letní prázdniny
1. 7. - 30. 9. 2021 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů
1. 7.  - 15. 10. 2021 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů
1. 7. - 31. 10. 2021 Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami
do 22. 7. 2021 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 23. 7. 2021 Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
do 26. 7. 2021 Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
1. - 14. 9. 2021 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
2. - 15. 9. 2021 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
1. - 24. 9. 2021 Zkouškové období
  do 30. 9. 2021   Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2020/2021, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2021/2022 Průběžná kontrola studia za ak. r. 2020/2021 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. roku 2021/2022
30. 9. 2021 Konec akademického roku 2020/2021

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.
Ke stejnému datu se zrušuje Směrnice děkana č. 13/2020.

Směrnice se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MFF UK.

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 16. 12. 2020,
projednána Akademickým senátem MFF UK dne 16. 12. 2020,
vydána dne 23. 12. 2020.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK