Neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 16/2018.

Směrnice děkana č. 2/2016

Stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF UK v Praze

Na základě žádosti vystaví studijní oddělení žadateli následující dokumenty.

 1. Potvrzení o studiu
  1. Pro absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  2. Pro absolventy, kterým již byl diplom předán a pro všechny, kteří nedokončili studium:

   při každé žádosti o vydání potvrzení v českém jazyce nebo anglickém jazyce
   100,– Kč za první výtisk,
   50,– Kč za každý další výtisk.

 2. Potvrzení o vykonání státních závěrečných zkoušek
  1. Pro absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  2. Pro absolventy, kterým již byl diplom předán:

   při každé žádosti o vydání potvrzení v českém jazyce nebo v anglickém jazyce
   200,– Kč za první výtisk,
   100,– Kč za každý další výtisk.

 3. Doklad o vykonaných zkouškách v českém nebo anglickém jazyce (tzv. výpis zkoušek)
  1. Pro absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  2. Pro absolventy, kterým již byl diplom předán, a pro všechny, kteří nedokončili studium:

   při každé žádosti o výpis zkoušek na MFF UK v českém jazyce nebo anglickém jazyce
   500,– Kč za první výtisk,
   50,– Kč za každou stranu každého dalšího výtisku.

 

Tímto předpisem se ruší Směrnice děkana č. 3/2010.

 

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 3. 2. 2016,
projednána s AS MFF UK dne 2. 3. 2016,
vydána dne 3. 3. 2016.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK