Neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 6/2013.

Směrnice děkana č. 2/2012

Opatření k harmonogramu akademického roku 2012/2013

Na základě článku 3, odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v souladu s Opatřením rektora č. 4/2011 a podle čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2012/2013. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2012/2013 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2012/2013oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.

Harmonogram akademického roku 2012/2013

20. 8. – 21. 10. 2012 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, lze zapisovat i předměty z LS)
3. – 14. 9. 2012 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
3. – 21. 9. 2012 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek
do 27. 9. 2012 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2011/2012 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia
1. 10. 2012 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2012/2013
1. 10. 2012 – 11. 1. 2013 Výuka v zimním semestru (ZS)
24. 12. 2012 – 1. 1. 2013 Vánoční prázdniny
14. 1. – 17. 2. 2013 Zkouškové období v ZS
21. 1. – 8. 2. 2013 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek a zimní termín souborných zkoušek
   
14. 1. – 15. 3. 2013 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS)
   
18. 2. 2013 Zahájení letního semestru akademického roku 2012/2013
18. 2. 2013 – 24. 5. 2013 Výuka v letním semestru (LS)
6. – 31. 5. 2013 Letní termín souborných zkoušek
  Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
10. 5. 2013 Ukončení výuky předmětů, které jsou uvedeny v doporučeném průběhu bakalářského studia pro 6. semestr
16. 5. 2013 Rektorský a děkanský den
27. 5. – 30. 6. 2013 Zkouškové období v LS
17. – 28. 6. 2013 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
1. 7. – 1. 9. 2013 Letní prázdniny
2. – 13. 9. 2013 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
2. – 20. 9. 2013 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek
do 30. 9. 2013 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2012/2013 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníku Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia
30. 9. 2013 Konec akademického roku 2012/2013.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 4. dubna 2012,
vydána dne 5. dubna 2012, účinnosti nabývá dnem vydání.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty