Neplatí od 21. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 3/2010.

Směrnice děkana č. 2/2009

Stanovení výše úhrad od studentů a absolventů MFF UK v Praze

V souladu s Opatřením rektora č. 25/2004 „Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze“ podle čl. 34 odst. 1 Statutu UK v Praze stanovuji na základě provedené cenové kalkulace výši úhrad od studentů a absolventů MFF za jednotlivé úkony takto:

Na základě žádosti studijní oddělení žadateli vystaví:

 1. Duplikát dokladu
  1. Výkaz o studiu (index) 100,- Kč (50,- Kč kolek, 50,- Kč index). V případě, že student předloží potvrzení Policie ČR, že mu byl originál dokladu odcizen, poplatek nehradí.
  2. Vysvědčení 200,- Kč.
 2. Potvrzení o studiu
  1. Pro studenty a absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  2. Pro absolventy a pro všechny, kteří zanechali studia
   1. při každé žádosti o vydání potvrzení v českém jazyce
    1. 100,- Kč první výtisk,
    2. 50,- Kč každý další výtisk;
   2. při každé žádosti o vydání potvrzení v anglickém jazyce
    1. 150,- Kč první výtisk,
    2. 100,- Kč každý další výtisk.
 3. Potvrzení o vykonání státních závěrečných zkoušek
  1. Pro absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  2. Pro absolventy, kterým již byl diplom předán
   1. při každé žádosti o vydání potvrzení v českém jazyce
    1. 200,- Kč první výtisk,
    2. 100,- Kč každý další výtisk;
   2. při každé žádosti o vydání potvrzení v anglickém jazyce
    1. 300,- Kč první výtisk,
    2. 200,- Kč každý další výtisk.
 4. Doklad o vykonaných zkouškách v českém nebo anglickém jazyce (tzv. výpis zkoušek)
  1. Pro studenta, který má studijní stav studuje nebo přerušeno a výpis zkoušek se týká jeho stávajícího studia na MFF, je zdarma.
  2. Pro studenta, který má studijní stav studuje nebo přerušeno a výpis zkoušek se týká jeho předchozího studia na MFF
   1. při každé žádosti o výpis zkoušek v českém jazyce
    1. 100,- Kč první výtisk,
    2. 50,- Kč každý další výtisk;
   2. při každé žádosti o výpis zkoušek v anglickém jazyce (pokud jsou údaje k dispozici)
    1. 300,- Kč první výtisk,
    2. 100,- Kč každý další výtisk.
  3. Pro absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  4. Absolventům, kterým byl diplom předán a bývalým studentům
   1. při každé žádosti o výpis zkoušek na MFF v českém jazyce
    1. 500,- Kč první výtisk,
    2. 200,- Kč každý další výtisk;
   2. při každé žádosti o výpis zkoušek na MFF v anglickém jazyce (pokud jsou údaje k dispozici)
    1. 1500,- Kč první výtisk,
    2. 500,- Kč každý další výtisk.

Tímto předpisem se ruší Směrnice děkana č. 5/2008.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února 2009.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne: 21. ledna 2009
Vydána dne: 21. ledna 2009

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan