Neplatí od 1. 5. 2008, viz Směrnice děkana č. 5/2008.

Směrnice děkana č. 2/2007

Opatření děkana MFF UK pro stanovení výše úhrad od studentů MFF UK v Praze

V souladu s Opatřením rektora č. 25/2004 „Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze“ podle čl. 34 odst. 1 Statutu UK v Praze stanovuji na základě provedené cenové kalkulace výši úhrad od studentů MFF za jednotlivé úkony takto:

Na základě žádosti studijní oddělení žadateli vystaví:

 1. duplikát dokladu:

  a) výkaz o studiu index (50 Kč kolek, 50 Kč index) 100,- Kč
  v případě, že student předloží potvrzení Policie ČR, že mu byl originál dokladu odcizen, poplatek nehradí

  b) vysvědčení 200,- Kč

 2. potvrzení o vykonání státních závěrečných zkoušek 50,- Kč
 3. doklad o vykonaných zkouškách (tzv. výpis zkoušek):

  a) studentům výpis zkoušek v českém nebo anglickém jazyce
  zdarma

  b) absolventům a bývalým studentům

  při každé žádosti o výpis zkoušek v českém jazyce
  500,- Kč 1. výtisk
  200,- Kč každý další výtisk
  při každé žádosti o výpis zkoušek v anglickém jazyce (pokud jsou údaje k dispozici)
  1500,- Kč 1. výtisk
  500,- Kč každý další výtisk

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem jeho podpisu tj. dnem 1. 4. 2007

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty