čj. UKMFF/304162/2019


Směrnice děkana č. 14/2019

o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu


k provedení Opatření rektora č. 12/2019
(O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu)

 

Čl. 1 – Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na fakultě pro případ zániku akreditace doktorských studijních programů:
Fyzika
Matematika
Informatika.

Čl. 2 – Nástupnické studijní programy

 1. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–71 určila, že studijní program P4F1 Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (dále jen „nástupnický studijní program P4F1“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F1 Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika doktorského studijního programu Fyzika.
 2. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–71 určila, že studijní program P4F1A Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics (dále jen „nástupnický studijní program P4F1A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F1A Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics doktorského studijního programu Fyzika.
 3. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–58 určila, že studijní program P4F2 Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (dále jen „nástupnický studijní program P4F2“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F2 Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí doktorského studijního programu Fyzika.
 4. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–58 určila, že studijní program P4F2A Physics of Plasmas and Ionized Media (dále jen „nástupnický studijní program P4F2A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F2A Physics of Plasmas and Ionized Media doktorského studijního programu Fyzika.
 5. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–49 určila, že studijní program P4F3 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (dále jen „nástupnický studijní program P4F3“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F3 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum doktorského studijního programu Fyzika.
 6. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–49 určila, že studijní program P4F3A Physics of Condensed Matter and Materials Research (dále jen „nástupnický studijní program P4F3A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F3A Physics of Condensed Matter and Materials Research doktorského studijního programu Fyzika.
 7. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–45 určila, že studijní program P4F4 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (dále jen „nástupnický studijní program P4F4“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F4 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika doktorského studijního programu Fyzika.
 8. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–45 určila, že studijní program P4F4A Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics (dále jen „nástupnický studijní program P4F4A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F4A Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics doktorského studijního programu Fyzika.
 9. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–59 určila, že studijní program P4F5 Fyzika povrchů a rozhraní (dále jen „nástupnický studijní program P4F5“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F5 Fyzika povrchů a rozhraní doktorského studijního programu Fyzika.
 10. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–59 určila, že studijní program P4F5A Physics of Surfaces and Interfaces (dále jen „nástupnický studijní program P4F5A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F5A Physics of Surfaces and Interfaces doktorského studijního programu Fyzika.
 11. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–65 určila, že studijní program P4F6 Kvantová optika a optoelektronika (dále jen „nástupnický studijní program P4F6“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F6 Kvantová optika a optoelektronika doktorského studijního programu Fyzika.
 12. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–65 určila, že studijní program P4F6A Quantum Optics and Optoelectronics (dále jen „nástupnický studijní program P4F6A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F6A Quantum Optics and Optoelectronics doktorského studijního programu Fyzika.
 13. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–60 určila, že studijní program P4F7 Fyzika Země a planet (dále jen „nástupnický studijní program P4F7“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F7 Geofyzika doktorského studijního programu Fyzika.
 14. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–60 určila, že studijní program P4F7A Physics of the Earth and Planets (dále jen „nástupnický studijní program P4F7A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F7A Geophysics doktorského studijního programu Fyzika.
 15. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–48 určila, že studijní program P4F8 Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie (dále jen „nástupnický studijní program P4F8“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F8 Meteorologie a klimatologie doktorského studijního programu Fyzika.
 16. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–48 určila, že studijní program P4F8A Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology (dále jen „nástupnický studijní program P4F8A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F8A Meteorology and Climatology doktorského studijního programu Fyzika.
 17. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–46 určila, že studijní program P4F9 Částicová a jaderná fyzika (dále jen „nástupnický studijní program P4F9“) je obsahově obdobný studijním oborům 4F9 Subjaderná fyzika a 4F10 Jaderná fyzika doktorského studijního programu Fyzika.
 18. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–46 určila, že studijní program P4F9A Particle and Nuclear Physics (dále jen „nástupnický studijní program P4F9A“) je obsahově obdobný studijním oborům 4F9A Subnuclear Physics a 4F10A Nuclear Physics doktorského studijního programu Fyzika.
 19. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–67 určila, že studijní program P4F11 Matematické a počítačové modelování (dále jen „nástupnický studijní program P4F11“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F11 Matematické a počítačové modelování doktorského studijního programu Fyzika.
 20. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–67 určila, že studijní program P4F11A Mathematical and Computer Modeling (dále jen „nástupnický studijní program P4F11A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F11A Mathematical and Computer Modeling doktorského studijního programu Fyzika.
 21. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–47 určila, že studijní program P4F12 Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (dále jen „nástupnický studijní program P4F12“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F12 Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky doktorského studijního programu Fyzika.
 22. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–47 určila, že studijní program P4F12A Physics Education and General Problems of Physics (dále jen „nástupnický studijní program P4F12A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F12A Physics Education and General Problems of Physics doktorského studijního programu Fyzika.
 23. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–57 určila, že studijní program P4F13 Fyzika nanostruktur a nanomateriálů (dále jen „nástupnický studijní program P4F13“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F13 Fyzika nanostruktur doktorského studijního programu Fyzika.
 24. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–57 určila, že studijní program P4F13A Physics of Nanostructures and Nanomaterials (dále jen „nástupnický studijní program P4F13A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4F13A Physics of Nanostructures doktorského studijního programu Fyzika.
 25. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–44 určila, že studijní program P4M1 Algebra, teorie čísel a matematická logika (dále jen „nástupnický studijní program P4M1“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M1 Algebra, teorie čísel a matematická logika doktorského studijního programu Matematika.
 26. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–44 určila, že studijní program P4M1A Algebra, Number Theory, and Mathematical Logic (dále jen „nástupnický studijní program P4M1A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M1A Algebra, Number Theory, and Mathematical Logic doktorského studijního programu Matematika.
 27. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–61 určila, že studijní program P4M2 Geometrie, topologie a globální analýza (dále jen „nástupnický studijní program P4M2“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M2 Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury doktorského studijního programu Matematika.
 28. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–61 určila, že studijní program P4M2A Geometry, Topology, and Global Analysis (dále jen „nástupnický studijní program P4M2A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M2A Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures doktorského studijního programu Matematika.
 29. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–66 určila, že studijní program P4M3 Matematická analýza (dále jen „nástupnický studijní program P4M3“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M3 Matematická analýza doktorského studijního programu Matematika.
 30. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–66 určila, že studijní program P4M3A Mathematical Analysis (dále jen „nástupnický studijní program P4M3A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M3A Mathematical Analysis doktorského studijního programu Matematika.
 31. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–68 určila, že studijní program P4M6 Numerická a výpočtová matematika (dále jen „nástupnický studijní program P4M6“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M6 Vědeckotechnické výpočty doktorského studijního programu Matematika.
 32. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–68 určila, že studijní program P4M6A Computational Mathematics (dále jen „nástupnický studijní program P4M6A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M6A Scientific and Technical Calculations doktorského studijního programu Matematika.
 33. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–69 určila, že studijní program P4M8 Obecné otázky matematiky a informatiky (dále jen „nástupnický studijní program P4M8“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M8 Obecné otázky matematiky a informatiky doktorského studijního programu Matematika.
 34. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–69 určila, že studijní program P4M8A General Questions of Mathematics and Computer Science (dále jen „nástupnický studijní program P4M8A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M8A General Questions of Mathematics and Computer Science doktorského studijního programu Matematika.
 35. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–70 určila, že studijní program P4M9 Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika (dále jen „nástupnický studijní program P4M9“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M9 Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika doktorského studijního programu Matematika.
 36. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–70 určila, že studijní program P4M9A Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics (dále jen „nástupnický studijní program P4M9A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M9A Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics doktorského studijního programu Matematika.
 37. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–72 určila, že studijní program P4I1 Teoretická informatika a umělá inteligence (dále jen „nástupnický studijní program P4I1“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4I1 Teoretická informatika doktorského studijního programu Informatika.
 38. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–72 určila, že studijní program P4I1A Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence (dále jen „nástupnický studijní program P4I1A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4I1A Theoretical Computer Science doktorského studijního programu Informatika.
 39. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–62 určila, že studijní program P4I2 Informatika – Softwarové systémy (dále jen „nástupnický studijní program P4I2“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4I2 Softwarové systémy doktorského studijního programu Informatika.
 40. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–62 určila, že studijní program P4I2A Computer Science – Software Systems (dále jen „nástupnický studijní program P4I2A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4I2A Software Systems doktorského studijního programu Informatika.
 41. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 15. 1. 2019, č. j. UKRUK/8322/2019–10 určila, že studijní program P4I3 Matematická lingvistika (dále jen „nástupnický studijní program P4I3“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4I3 Matematická lingvistika doktorského studijního programu Informatika.
 42. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 15. 1. 2019, č. j. UKRUK/8322/2019–10 určila, že studijní program P4I3A Computational Linguistics (dále jen „nástupnický studijní program P4I3A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4I3A Mathematical Linguistics doktorského studijního programu Informatika.
 43. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–63 určila, že studijní program P4I4 Informatika – teorie, diskrétní modely a optimalizace (dále jen „nástupnický studijní program P4I4“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4I4 Diskrétní modely a algoritmy doktorského studijního programu Informatika.
 44. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–63 určila, že studijní program P4I4A Computer Science – Theory of Computing, Discrete Models and Optimization (dále jen „nástupnický studijní program P4I4A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4I4A Discrete Models and Algorithms doktorského studijního programu Informatika.
 45. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–64 určila, že studijní program P4I5 Informatika – Vizuální výpočty a počítačové hry (dále jen „nástupnický studijní program P4I5“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4I5 Počítačová grafika a analýza obrazu doktorského studijního programu Informatika.
 46. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, č. j. UKRUK/169914/2018–64 určila, že studijní program P4I5A Computer Science – Visual Computing and Computer Games (dále jen „nástupnický studijní program P4I5“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4I5A Computer Graphics and Image Analysis doktorského studijního programu Informatika.

Čl. 3 – Termín zařazení ke studijnímu plánu na dostudování

Studenti studující v akademickém roce 2019/20 v doktorských studijních programech Fyzika, Matematika a Informatika a osoby, jejichž studium těchto studijních programů je přerušeno, budou k datu 1. 1. 2020 zařazeni do nástupnických studijních programů (dle čl. 2) a oborová rada posoudí, zda je nutné aktualizovat individuální studijní plán. Studenti zanikajících doktorských studijních programů, kteří dosud nevykonali státní doktorskou zkoušku, ji mohou vykonat podle pravidel zanikajících studijních programů nejpozději v akademickém roce 2019/20. V dalších letech pouze studenti, kteří podle těchto pravidel konali první řádný termín.

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 30. 10. 2019,
projednána v AS fakulty dne 13. 11. 2019,
účinnosti nabývá dnem vydání dne 15. 11. 2019.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK