Neplatí od 10. 10. 2018.

Směrnice děkana č. 11/2016

K zavedení personálních identifikátorů autorů z MFF UK

 

Čl. 1

Pro realizaci Opatření rektora č. 28/2016 „Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově“ (dále jen Opatření) je ustanoven fakultní koordinátor, zodpovědný za koordinaci vytváření personálních identifikátorů ORCID ID a souvisejících činností ukládaných Opatřením.

 

Čl. 2

Akademičtí a vědečtí pracovníci MFF UK, studenti doktorského studia zapsaní na MFF UK, a další publikující zaměstnanci a studenti zapsaní na MFF UK (dále jen autoři), mají podle Opatření povinnost

  • zřídit si svůj personální identifikátor ORCID,
  • propojit jej se svým identifikátorem ResearcherID WOS,
  • navázat na něj záznamy o svých publikacích ve WOS,
  • propojit jej se svým identifikátorem Scopus Author ID, a
  • odstranit případné duplicitní záznamy v ORCID.

Záznamy o svých publikacích, které se nevyskytují ve WOS ani SCOPUS, autoři doplní do ORCID ve formátu BibTeX (např. z databází GoogleScholar nebo MathSciNet), pokud jsou v tomto formátu dostupné.

Autoři mají pro případ problémů s uloženou činností nebo dalšími úkony požadovanými Opatřením na oborově příslušném oddělení knihovny MFF UK k dispozici asistenta. Kontakt na asistenty a fakultního koordinátora je k dispozici na adrese: mff.cuni.cz/fakulta/struktura/knih.htm

 

Čl. 3

Podrobnější pokyny pro autory pro vytváření personálních identifikátorů ORCID a další úkony požadované Opatřením jsou k dispozici na adrese knihovna.cuni.cz/identifikatory/navody.

 

Čl. 4

Autoři dokončí vytváření svých personálních identifikátorů ORCID ID a další úkony požadované Opatřením nejpozději ke dni 30. 9. 2017. Knihovna MFF UK k 1. 2. 2017 zpřístupní webovou aplikaci, do které autoři nejpozději k 30. 9. 2017 vyplní všechny tři své identifikátory uvedené v čl. 2 této směrnice.

 

Čl. 5

Autoři, kteří se stanou novými členy akademické obce po 31. 7.2017, provedou úkony, požadované v čl. 4, do dvou měsíců po nástupu do zaměstnání či zápisu do studia na MFF UK.

 

Čl. 6

Autoři mají povinnost pravidelně aktualizovat své výše uvedené profily a uvádět, pokud je to možné, ORCID ID u svých publikací.

 

Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.

Směrnice byla schválena dne 14. 12. 2016,
vydána dne 15. 12. 2016,
účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2017.
Směrnice se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MFF UK.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK