Neplatí od 6. 2. 2009, viz Směrnice děkana č. 3/2009.

Směrnice děkana č. 1/2009

Stipendium v doktorském studiu

Čl. 1
Úvodní ustanovení

fsfsa

Tato směrnice upravuje způsob výplaty a výši stipendia přiznávaného studentům doktorského studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze podle Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK a podle Stipendijního řádu UK.

Čl. 2
Způsob výplaty

 1. Stipendium je vypláceno bezhotovostně převodem na bankovní účet studenta.
 2. Stipendium je vypláceno v měsíčních intervalech v měsících leden až prosinec v termínech upravených Směrnicí tajemníka č. 2/2003 z 29. 10. 2003.

Čl. 3
Výše stipendia

 1. Výši stipendia stanovuje děkan po vyjádření Akademického senátu MFF UK.
 2. V akademickém roce 2008/2009 je stanovena výše stipendia takto:
  1. První ročník prezenčního studia 5750,- Kč měsíčně.
  2. Druhý až třetí, případně čtvrtý ročník (v závislosti na standardní době studia studenta) 7000,-Kč měsíčně.
  3. Příplatek za vykonání státní doktorské zkoušky je 1500,- Kč měsíčně.
  4. Příplatek za vykonání zkoušky z anglického jazyka je 1000,- Kč měsíčně.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne: 7. ledna 2009
Vydána dne: 7. ledna 2009

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan