Neplatí od 6. 6. 2018.

Příkaz děkana č. 9/2017

Dislokační výměr


S účinností k 31. 12. 2017 dochází k následujícím dislokačním změnám.


Čl. 1

Budova MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2:

  1. Místnosti M 208, M 210, M 224, M -109 a M -293 přecházejí ze střediska č. 729 Oddělení mediální komunikace (OMK) na středisko č. 729 Oddělení propagace a mediální komunikace (OPMK).
  2. Místnosti M -287 a M -288 přecházejí ze střediska č. 735 Referát firemní spolupráce (RFS) na středisko č. 729 Oddělení propagace a mediální komunikace (OPMK).

Čl. 2

Budova MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8:

  1. Místnosti T 140 a T 141 přecházejí ze střediska č. 725 Oddělení vnějších vztahů a propagace (OVVP) na středisko č. 735 Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství (OFSKP).
  2. Místnosti T 144, T 145, L 054, L 055, L 057, L 059 a G 022 přecházejí ze střediska č. 725 Oddělení vnějších vztahů a propagace (OVVP) na středisko č. 729 Oddělení propagace a mediální komunikace (OPMK).

Věcné břemeno v místnosti L 057 včetně umožnění přístupu ve prospěch střediska č. 104 Katedra didaktiky fyziky (KDF) zůstává zachováno. Zároveň se zřizuje věcné břemeno přístupu a používání u místnosti L 059 ve prospěch střediska č. 735 Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství (OFSKP) a věcné břemeno přístupu a používání místnosti M 224 pro členy vedení fakulty a členy Studentské komory akademického senátu MFF UK.


Tento příkaz pozměňuje Příkaz děkana č. 4/2017 v bodech 2. a 3.


Navrhovatelé:
Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty
RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.


Příkaz byl schválen dne 13. 12. 2017,
vydán dne 15. 12. 2017.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK