Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 9/2000

Organizační změna útvaru 612 - Reprografické středisko fakulty

V Praze dne 5. září 2000

Čj. 129/TP/MFF

V souvislosti s přemístěním útvaru 612 - Reprografické středisko fakulty do nových prostor v budově fakulty Sokolovská 83, 186 00 Praha 8, vyhlašuji tyto organizační změny:

  1. Zrušuji systemizované pracovní místo tiskaře
  2. Zrušuji systemizované pracovní místo montážníka v polygrafii

Tyto organizační změny nabývají účinnosti dne 1. ledna 2001

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK