Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 8/2013

Dislokační výměr

S účinností od 1. srpna 2013 dochází k dislokační změně v areálu Troja, Praha 8.

• Místnosti č. A – 142 (předsíň), A – 143 (chodba) a A – 144 (laboratoř) v 1. podzemním podlaží katedrového objektu přecházejí z pracoviště č. 105 Katedra fyziky povrchů a plazmatu na středisko č. 731 Správa budov. • Místnost č. V – 116 (sklad) v 1. podzemním podlaží vývojových dílen přechází z pracoviště č. 102 Fyzikální ústav UK na pracoviště č. 105 Katedra fyziky povrchů a plazmatu.

Navrhovatel: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., proděkan pro rozvoj.

Příkaz byl schválen dne 29. července 2013, vydán dne 1. srpna 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK