Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 8/2010

Dislokační výměr

S účinností od 22. října 2010 dochází k následujícím změnám v dislokaci v areálu MFF UK Troja:

  • místnost č. L 037 v 1. n.p. objektu Těžké laboratoře Troja přechází od uživatele 725. Oddělení pro vnější vztahy a propagaci pod uživatele 731. Správa budov,
  • místnost č. G 006 v 1. n.p. objektu Garáže Troja přechází od uživatele 731. Správa budov pod uživatele 104. Katedra didaktiky fyziky.

Navrhovatel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., proděkan pro rozvoj.
Příkaz byl schválen dne 20. října 2010,
vydán dne 21. října 2010.

Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF