Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 8/2000

Dislokační výměr

V Praze dne 29. června 2000

  1. Budova Malostranské nám. 25, Praha 1
    • Místnosti č. 5030A (tzv. Barbora) ve 4. patře objektu přiděluji do užívání Středisku informační sítě a laboratoří jako místnost pro uložení výpočetní techniky. (V místnosti je zakázáno skladovat obaly pro výpočetní techniku.)
    • Místnosti č. 01060, 01061, 01062, 01063 a 01064 v přízemí budovy (za trafostanicí) přiděluji do užívání Středisku informační sítě a laboratoří jako skladové prostory. (Schodišťový přístup a chodba mezi skladovými prostory musejí zůstat z důvodu bezpečnosti volné.)
  2. Areál V Holešovičkách, Praha 8 - Troja
    • Místnosti č. 313, 344 a 345 v objektu tzv. těžkých laboratoří přiděluji do užívání Ústavu částicové a jaderné fyziky.
    • Kóji č. 123 v garážovém objektu vyjímám z užívání Ústavu částicové a jaderné fyziky a přiděluji ji do užívání Katedře fyziky nízkých teplot.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK