Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 8/1999

Dislokační výměr

 

V Praze dne 23. června 1999

 

Čj. 105/TP/MFF

 1. Budova Ke Karlovu 3
  • Místnosti č. 49 a 50 v přízemí budovy (tj. celý dřívější služební byt) přiděluji Kabinetu výuky obecné fyziky pro základní fyzikální praktika.

  • Místnost č 57a v přízemí budovy vyjímám z užívání Kabinetu výuky obecné fyziky a přiděluji ji do užívání knihovně MFF.

 2. Budova Ke Karlovu 5
  • Místnosti č. 16, 17, 25, 30 a 31 vyjímám z užívání katedry fyziky kovů a přiděluji je katedře fyziky elektronových struktur.

  • Místnosti č. 34c, 38, 29/5, 29/7a, 29/7b, 29/8 v přízemí budovy vyjímám z užívání dřívější katedry fyziky polovodičů (nyní katedře fyziky elektronových struktur) a přiděluji je katedře makromolekulární fyziky pro činnost jejího oddělení fyziky polovodičů.

  • Místnost č. 29/7c vyjímám z užívání dřívější katedry fyziky polovodičů (nyní katedry fyziky elektronových struktur) a přiděluji ji katedře fyziky kovů pro plnění programu positronové anihilační spektroskopie ve spolupráci s katedrou fyziky nízkých teplot.

  • Místnost č. 49a v prvním suterénu budovy vyjímám z užívání Fyzikálního ústavu UK a přiděluji ji katedře fyziky kovů.

  • Prostory tzv. „domečku“ na zahradě budovy Ke Karlovu 5 vyjímám z užívání katedry fyziky kovů a (na dobu existence této provizorní stavby) je přiděluji do užívání katedře fyziky elektronových struktur.

 3. Budova Sokolovská 83
 4. (číslování pro první tři patra vychází z projektu pro rekonstrukci vytápění budovy, pro nové, čtvrté patro je užito číslování z projektu pro půdní vestavbu)

  • Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky dostane do užívání

   v prvním patře:

   • místnosti č. 112-115, 117-121, 123, 125, 128, 130-132, 141-147

   ve čtvrtém patře:

   • místnosti č. 506, 508.

  • Katedra matematické analýzy dostane do užívání
  • ve druhém patře:

   • místnosti č. 202, 205, 207-215, 217, 219, 225-228, 232-240

   ve čtvrtém patře:

   • místnosti č. 525, 526.

  • Katedra algebry dostane do užívání
  • ve třetím patře:

   • místnosti č. 302, 304-305, 307, 309-316, 318-319.

  • Matematický ústav UK dostane do užívání
  • ve třetím patře:

   • místnosti č. 325-330, 334-346, 348-351

  • Katedra didaktiky matematiky dostane do užívání
  • ve čtvrtém patře:

   • místnosti č. 511-514, 515a, 516-517, 543-545.

  • Katedra numerické matematiky dostane do užívání
  • ve čtvrtém patře:

   • místnosti č. 515b, 518-521, 524, 527-530, 539-542.

  • Kabinet jazykové přípravy dostane do užívání místnosti č. 421 a 422 ve třetím patře.
  • Správa budov dostane do užívání místnost č. 424 ve třetím patře.
  • Matematická sekce dostane do užívání místnosti č. 502, 509 a 510 ve čtvrtém patře (pro zahraniční hosty a učitele z jiných budov).

 5. Areál Troja
  • Místnost č. 111 v přízemí tzv. těžkých laboratoří vyjímám z užívání Optické a sklářské dílny a přiděluji ji katedře fyziky elektronových struktur pro potřeby společného pracoviště MFF a FZÚ AV ČR – Společné laboratoře pro magnetická studia.

   • Místnosti č. 113, 114 a část místnosti č. 213a v objektu tzv. těžkých laboratoří vyjímám z užívání katedry fyziky kovů a přiděluji je katedře fyziky elektronových struktur pro potřeby společného pracoviště MFF a FZÚ AV ČR – Společné laboratoře pro magnetická studia.

   • Místnosti č. 224, 236, 237 a 238 ve druhém podlaží objektu bývalých vývojových dílen vyjímám z dočasného užívání katedry elektroniky a vakuové fyziky a přiděluji je k užívání Astronomickému ústavu UK.

   • Místnost č. 239 ve druhém podlaží objektu bývalých vývojových dílen vyjímám z užívání Kabinetu výuky obecné fyziky a přiděluji ji správě budov.

   • Místnost č. 251 ve druhém podlaží objektu bývalých vývojových dílen přiděluji do užívání Kabinetu výuky obecné fyziky pro potřeby elektronického praktika.

   • Místnost č. 252 ve druhém podlaží objektu bývalých vývojových dílen přiděluji do užívání děkanátu fakulty jako likvidační sklad.

   • V souvislosti se zrušením útvaru skladů a dopravy přiděluji níže uvedené místnosti ve druhém podlaží budovy bývalých vývojových dílen takto:

    • místnost č. 219 do užívání Kabinetu jazykové přípravy
    • místnosti č. 218, 254, 256 a 258 do užívání správě budov.

  Časový harmonogram výše uvedených změn bude realizován v návaznosti na schválené stavební úpravy po dohodě zainteresovaných vedoucích pracovišť.

   prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
  děkan MFF