Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 8/1998

Dočasné dislokační opatření

V Praze dne 16. září 1998

Čj. 201/TP/MFF

V souvislosti s pokračující rekonstrukcí budovy Sokolovská 83, Praha 8, vyhlašuji na návrh proděkana prof. RNDr. M. Huška, DrSc. tato dislokační opatření:

  1. V nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30. září 1998, se pro potřeby rekonstrukce uvolní tyto prostory:
    • katedra matematické analýzy uvolní místnosti č. 201, 204 a 206 ve 2. patře budovy
    • katedra didaktiky matematiky uvolní místnost č. 306 ve 3. patře budovy.

  2. Jako náhradu za uvolněné místnosti dostane katedra matematické analýzy do dočasného užívání místnosti č. 236 a 237 ve 2. patře budovy, které přechodně uvolní Matematický ústav UK. Dislokační přesun bude realizován nejpozději do 30. září 1998.

  3. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky uvolní místnost č. 312a ve 3. patře budovy ve prospěch katedry algebry, která tuto místnost získá do dočasného užívání. Dislokační změny se uskuteční nejpozději do 31. října 1998.

Připomínám, že postupující rekonstrukce si vyžádá další dočasná dislokační opatření na počátku roku 1999.

 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF UK