Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 8/1997

Úpravy rozpočtu na pracoviště

V Praze dne 23. října 1997

Po obdržení konečných údajů o redukci rozpočtu fakulty, vyplývajících z usnesení vlády ČR č. 228 a 356, a po projednání závěrky hospodaření MFF UK za první tři čtvrtletí roku je možné rozepsat úpravy rozpočtu na pracoviště. Tento rozpis bude proveden do 31. 10. 1997. Současně od 1. 11. 1997 ruším příkaz děkana č. 7/1997 ze dne 8. 9. 1997 o pozastavení výplaty odměn z rozpočtových zdrojů.
          prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
          děkan MFF UK