Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana č. 8/1995

Ukončení atestací

V Praze dne 16.10.1995

Čj. 186/TP/MFF

Příkazem děkana č. 7/1994 /ze dne 3.3.1994, čj. 52/TP/MFF, dále jen Příkaz/ byla stanovena pravidla atestačního řízení vědeckých pracovníků na MFF UK. Cílem atestačního řízení, jak bylo v Příkazu uvedeno, je umožnit pracovníkům spíše vědeckého zaměření jejich zařazení do vyšších platových tříd bez habilitace či jmenování profesorem.

Vzhledem k tomu, že interní atestace vědeckých pracovníků, zavedené v návaznosti na vnitřní platový předpis MFF UK ze dne 24.11.1993, splnily svůj účel, po projednání ve vědecké radě MFF UK dne 11. října 1995

ukončuji platnost Příkazu k 31.12.1995

Žádosti o atestaci, předložené do 31.12.1995, budou projednány v souladu s Příkazem.

          prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
          děkan MFF UK