Neplatí od 29. 7. 2021

Čj. UKMFF/413329/2020


Příkaz děkana č. 7/2020

Dislokační výměr


S účinností od 2. listopadu 2020 dochází k následujícím dislokačním změnám v areálu MFF UK, V Holešovičkách 747/2, Praha 8:

MístnostPůvodní pracovištěNové pracovištěZměna účelu
Objekt poslucháren Troja
T -175SBKFPPlaboratoř
T -176
T -177
Vývojové dílny Troja   
V -117SBKFKLlaboratoř
V -115SBKFPPlaboratoř
Katedrový objekt Troja   
A 1037KFAUTFpracovna
A 744KFAKDFbeze změny
Těžké laboratoře Troja   
L 054OPMKKFAbeze změny
L 055
L 057
L 058
L 059
L 056KDFKFAsklad
Garáže Troja   
G 019SBKFNTsklad hélia
G 021SBKVOFbeze změny

Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty.
Příkaz byl schválen dne 21. října 2020,
vydán dne 23. října 2020.


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK