Neplatí od 24. 11. 2017.

Příkaz děkana č. 7/2017

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2017

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF UK s celodenním programem v budově MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1. Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

 1. hlavní tým:
 • Mgr. Luboš Veverka (OMK)
 • Anna Kotěšovcová (OMK)
 • dr. Tereza Bártlová (OMK)
 • doc. Vladislav Kuboň (ÚFAL)
 1. další členové:
 • dr. David Bednárek (KSI);
 • dr. Vojtěch Hanzal (KVOF, SISAL);
 • dr. Dana Macharová (studijní oddělení);
 • Bc. Jana Novotná (zástupce SKAS) – koordinátorka chill-out zóny;
 • dr. Cyril Brom (KSVI) – koordinátor doprovodného programu a workshopů programu oboru Informatika;
 • doc. Jiří Felcman (KNM) – koordinátor programu přednášek oboru Matematika;
 • dr. Vladan Majerech (KTIML) – koordinátor programu přednášek oboru Informatika;
 • doc. Miloš Rotter (KFNT) a doc. Miroslav Cieslar (KFM) – koordinátoři programu (doprovodný program, workshopy a přednášky) oboru Fyzika;
 • dr. Zdeněk Halas (KDM) – koordinátor doprovodného programu a workshopů programu oboru Matematika, Učitelství matematiky a deskriptivní geometrie;
 • dr. Vojtěch Žák (KDF) – koordinátor pro program Učitelství fyziky.

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 ruším po celý den výuku v celé budově (tj. posluchárnách i na chodbách) na Malostranském náměstí 25, Praha 1.

Chodby a vybrané posluchárny malostranské budovy MFF UK budou sloužit jako místa pro prezentaci zúčastněných fakultních pracovišť nebo aktivit. Vedoucí zúčastněných pracovišť, nebo jimi pověření pracovníci, nahlásí koordinátorům do pátku 27. 10. 2017 vybrané požadavky dle nabídky z formuláře na technické vybavení svého stanoviště (formulář bude zaslán na zúčastněná pracoviště jednotlivými koordinátory) včetně kontaktní osoby pro program DOD.

Vedoucí zúčastněných pracovišť zajistí, aby se pověření pracovníci zúčastnili práce na stánku v potřebném rozsahu od 9:00 do 17:00 hod. V případě potřeby zajistí střídání osob.

Hlavní přednášku věnovanou osobnosti Alberta Einsteina pronesou zástupci fyzikální sekce prof. Jiří Podolský (ÚTEF), prof. Pavel Cejnar (ÚČJF) a doc. Stanislav Daniš (KFKL). Přednáška bude mít podobu tří samostatných bloků, začínajících v 9:05, 11:05 a 13:05 hod.

Informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK budou společně prezentovat proděkan pro koncepci studia, proděkan pro studijní záležitosti a dále garanti bakalářských studijních programů. Moderováním programu v Refektáři pověřuji prof. Luboše Picka.

Organizační přípravou paralelního setkání ředitelů a zástupců Fakultních škol je pověřena dr. Dana Mandíková (KDF). Setkání proběhne v areálu MFF UK v Praze-Troji.

 

Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí dnem konání akce.

Navrhovatelé: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro Propagaci, a doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.

Příkaz byl schválen dne 18. 10. 2017, vydán dne 19. 10. 2017.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK